Co to je imunita?

Lidská imunita je definována jako obranyschopnost organismu. Intenzita imunitní reakce se v průběhu života mění. A právě u nejmenších dětí je imunitní odpověď ještě neúplná a formuje se většinou až do 10 let.

Imunita je složitý systém a pracuje se 3 obrannými liniemi.

  1. Vnější obranná linie – mezi ty patří hlavně kůže a sliznice těla.
  2. Vnitřní obranné linie – ta pracuje s chemickými signály, následkem kterých vzniká zánět.
  3. Adaptivní obranná linie – jedná se o specifickou odpověď na vybrané mikroorganismy.

Imunitu můžeme dělit také podle vývoje.

Vrozená imunita – je geneticky podmíněna. Už od narození nás tato imunita chrání před škodlivými látkami a organismy.

Získaná imunita – se naopak vyvíjí po celý život. Jedná se o imunitní reakci specifickou, která nastupuje až v průběhu dní.

Jaké faktory ovlivňují imunitní systém?

  • Strava (pestrost a kvalita)
  • Stres (omezení stresu)
  • Prostředí (pobyt venku v přírodě)
  • Spánek (kvalita i kvantita)
  • Pohyb (dostatek zdravého pohybu na čerstvém vzduchu)
  • Dostatek vitamínů
  • Přehnaná čistota 😊